Facebook TLSP

Zgłoszenia do rozgrywek na boisku w sezonie 2017

Zarząd Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach na boisku w sezonie 2017. Mecze będą rozgrywane od poniedziałku do piątku w g. 17.00 – 22.00 na boiskach ze sztuczną nawierzchnią typu „ORLIK”.

 1. Początek rozgrywek we wtorek 18.04.2017r.
 2. Na zgłoszenia czekamy do:
  • piątku 07.04.2017r. dla ekstraklasy i I ligi,
  • poniedziałku 10.04.2017r. dla II i III ligi,
  • środy 12.04.2017r. dla IV i V ligi,
  • piątku 14.04.2017r. dla ligi oldbojów (35 lat i starsi).
 3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto TLSP (decyduje data zaksięgowania) wpisowego w wysokości 800 zł. Dopuszcza się również płatność w dwóch ratach. Pierwsza rata 400 zł musi zostać uiszczona w wyżej podanych terminach, a druga 400 zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek. Wyjątek stanowi liga oldbojów (wpisowe zostanie podane po zamknięciu zgłoszeń).Bank Millenium S.A. 90 1160 2202 0000 0000 3281 1083
  Toruńska Liga Szóstek Piłkarskich
  87-100 Toruń
 4. Drużyny, które nie wpłacą wpisowego w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez organizatora nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. Zespoły, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie lub w mniejszej kwocie zostaną przydzielone do najniższej klasy rozgrywkowej.
 5. Najpóźniej do czwartku 13.04.2017r. prosimy o przesłanie na adres prezes@tlsp.pl kompletnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (brak daty urodzenia spowoduje niezatwierdzenie zawodnika do rozgrywek). Obowiązek ten dotyczy również ligi oldbojów. Drużyna może liczyć maksymalnie 25 zawodników, z tym, że za każdego zgłoszonego powyżej 18 należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.
 6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszcza się warunkowo graczy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem dostarczenia przed rozgrywkami pisemnej zgody rodziców o pełnej odpowiedzialności i kopii dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.
 7. Terminarze zostaną opracowane po zamknięciu listy zgłoszeń.
 8. Na „Orlikach” obowiązuje zakaz gry w butach piłkarskich tzw. „lankach” i z wkręcanymi korkami. Dozwolone są buty do sztucznej nawierzchni (drobne, krótkie i gęste korki) lub typowo halowe.
 9. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem tlsp@tlsp.pl lub telefoniczny 609-047-093 (Marcin Krajewski) i 661-341-891 (Tomasz Błędzki) i 600-698-626 (Arkadiusz Traczyk).

Przydział boisk i terminów:

ekstraklasa:

 • boisko „Orlik” przy Gimnazjum nr 21 – ul. Morcinka 13
 • wtorek g. 18.00 – 20.00
 • piątek g. 17.00 – 20.00

I liga:

 • boisko „Orlik” przy III Liceum Ogólnokształcącym – ul. Raszei 1
 • wtorek g. 17.00 – 20.00
 • czwartek g. 18.00 – 20.00

II liga:

 • boisko „Orlik” MOSiR przy ul. Reja 10
 • środa g. 17.00 – 22.00

III liga:

 • boisko „Orlik” przy Zespole Szkół nr 31 – ul. Dziewulskiego 41 B
 • poniedziałek g. 17.00 – 22.00 (1 kolejka wyjątkowo we wtorek)

IV liga:

 • boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 11 – ul. Gagarina 36
 • poniedziałek g. 17.00 – 19.00
 • środa g. 17.00 – 19.00
 • piątek g. 17.00

liga oldbojów:

 • boisko „Orlik” przy Zespole Szkół nr 24 – ul. Ogrodowa 3/5
 • wtorek g. 18.00 – 20.00
 • piątek g. 19.00 – 21.00
Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun