Facebook TLSP
TLSP Toruń

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, jest Stowarzyszenie Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich przy ul. Żwirki i Wigury 42/2 w Toruniu (dalej TLSP.PL lub Stowarzyszenie), reprezentowane przez Prezesa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W zakładce „Kontakt” na stronie TLSP.PL (http://tlsp.pl/kontakt/) znajdują się dane teleadresowe do Prezesa Stowarzyszenia.

Skąd mamy dane osobowe?

Otrzymaliśmy je w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest organizacja i prowadzenie amatorskiej ligi piłkarskiej w Toruniu.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez TLSP.PL?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności. Jeśli zostanie wyrażona zgoda przetwarzamy dane osobowe w celu organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, w których można wziąć udział, a także w celu publikowania wyników na stronie TLSP.PL oraz umożliwienia kontaktu w celu poinformowania o sprawach organizacyjnych.

Jak można wyrazić zgodę?

Zgodę można wyrazić wypełniając formularz (zgoda.pdf) dostępny na stronie TLSP.PL w zakładce „Polityka prywatności” oraz przesłać na adres Stowarzyszenia lub w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres mailowy prezes@tlsp.pl lub przekazać dowolnemu sędziemu TLSP.PL podczas meczu.

Jak można wycofać zgodę?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Oświadczenie o wycofaniu zgody (zgoda.pdf) można przesłać na adres Stowarzyszenia lub w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres mailowy prezes@tlsp.pl lub przekazać dowolnemu sędziemu TLSP.PL podczas meczu.

Czy trzeba podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wymagane dane osobowe oraz nie zostanie udzielona zgoda na ich przetwarzanie, niestety nie będzie możliwości brania udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest dobrowolne.

Jakie są uprawnienia wobec TLSP.PL w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym usługi:
   • doręczania korespondencji,
   • obsługi hostingowej,
   • obsługi IT,
   • płatnicze.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Formularz udzielenia/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Partner Techniczny
Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun