Facebook TLSP

Zmiana w regulaminie

Informujemy o zmianie paragrafu 11 w regulaminie Halowej Ligi Piłkarskiej. Paragraf po zmianach brzmi następująco:

Drużyna zamierzająca przełożyć mecz musi ten fakt zgłosić minimum 3 dni przed danym spotkaniem. Mecz może być przełożony wyłącznie za zgodą obydwu zespołów. Przekładane spotkanie musi odbyć się „awansem”, czyli przed właściwym terminem lub do następnej kolejki ligowej (z wyjątkiem 3 ostatnich kolejek), w przeciwnym wypadku przyznany będzie walkower dla przeciwnika. Drużyna może przełożyć dwa mecze w rundzie. Opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł za pierwsze i 100 zł za drugie przełożone spotkanie ponosi zespół zgłaszający chęć przełożenia meczu. Ponadto drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest do zapewnienia i opłaty hali, w której odbędzie się przełożone spotkanie.

Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun