Facebook TLSP

Zgłoszenie do rozgrywek halowych – sezon 2020/2021

Zarząd Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach na hali w sezonie 2020/2021. Mecze będą rozgrywane w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 – 15:00 oraz 15:00 – 20:00.

Start ligi w weekend 24/25.10.2020r.

Na zgłoszenia czekamy do piątku 16.10.2020r. Zgłoszenia należy przesłać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto TLSP. Decyduje data zaksięgowania wpisowego w wysokości 2300zł. Dopuszcza się również płatność w dwóch ratach. Pierwsza rata 1200zł musi zostać uiszczona w wyżej podanym terminie, a 1100zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek.

BANK MILLENIUM S.A. 90 1160 2202 0000 0000 3281 1083
TORUŃSKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH
ul. Żwirki i Wigury 42/2,87-100 Toruń

Drużyny, które nie wpłacą wpisowego w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez organizatora nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. Zespoły, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie lub w mniejszej kwocie zostaną przydzielone do najniższej klasy rozgrywkowej.

Drużyna może liczyć maksymalnie 25 zawodników, z tym, że za każdego zgłoszonego powyżej 18 należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszcza się warunkowo graczy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem dostarczenia przed rozgrywkami pisemnej zgody rodziców o pełnej
odpowiedzialności i kopii dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

Terminarze zostaną opracowane po zamknięciu listy zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem tlsp@tlsp.pl lub telefoniczny:
609-047-093 (Marcin Krajewski),
662-433-771 (Tomasz Błędzki),
600-698-626 (Arkadiusz Traczyk)

PRZYDZIAŁ HAL I TERMINÓW

EKSTRAKLASA
Hala IV LO, ul. Warszawska
Niedziela, godzina 15:00 – 20:00

I LIGA
Hala IV LO, ul. Warszawska
Niedziela, godzina 10:00 – 15:00

II LIGA
Hala SP 31, ul. Dziewulskiego
Sobota, godzina 15:00 – 20:00

III LIGA
Hala SP 31, ul. Dziewulskiego
Niedziela, godzina 10:00 – 15:00

Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun