Facebook TLSP

Zaproszenie do udziału w rozgrywkach halowych Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 2022/2023

Zarząd Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach na hali w sezonie 2022/2023. Przewidywane są ligi dla osób urodzonych w 1987r i starszych (oldboje) oraz ligi OPEN dla osób 16-17 letnich za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna i starszych. Jeżeli drużyn w lidze oldbojów zgłosi się poniżej siedem, wówczas Zarząd postanowi połączyć wszystkie zapisane zespoły do ligi OPEN. Mecze będą rozgrywane w sobotę (w godzinach 15:00-20:00) i niedzielę (w godzinach 10:00-20:00).

 • Start ligi w weekend 29/30 października 2022r.
 • Na zgłoszenia czekamy do piątku, 21 Października 2022r., do godziny 17:00. Zgłoszenia należy przesłać poprzez Formularz zgłoszenia drużyny. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto TLSP, do piątku 21 października 2022r. Decyduje data zaksięgowania wpisowego w wysokości 2800zł. Dopuszcza się również płatność w dwóch ratach. Pierwsza rata 1500zł musi zostać uiszczona w wyżej podanym terminie, a druga 1300zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek.
 • BANK MILLENIUM S.A. 90 1160 2202 0000 0000 3281 1083
  TORUŃSKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH
  ul. Żwirki i Wigury 42/2, 87-100 Toruń
 • Drużyny, które nie wpłacą wpisowego w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez organizatora nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. Zespoły, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie lub w mniejszej kwocie zostaną przydzielone do najniższej klasy rozgrywkowej.
 • Drużyna może liczyć maksymalnie 25 zawodników. Za każdego zgłoszonego powyżej 18 należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.
 • W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszcza się warunkowo graczy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem dostarczenia przed rozgrywkami pisemnej zgody rodziców o pełnej odpowiedzialności i kopii dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.
 • Terminarze zostaną opracowane po zamknięciu listy zgłoszeń
 • W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem tlsp@tlsp.pl lub telefoniczny 609-047-093 (Marcin Krajewski), 662-433-771 (Tomasz Błędzki), 600-698-626 (Arkadiusz Traczyk).
 • System rozgrywek ligi Zarząd poda do wiadomości zaraz po zamknięciu listy zgłoszeń wszystkich zespołów
Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun