Facebook TLSP

Zaproszenie do udziału w rozgrywkach halowych Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich w sezonie 2023/2024

Zarząd Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach na hali w sezonie 2023/2024

 • Start ligi: 14 października 2023r.
 • Mecze będą rozgrywane w sobotę (godz. 15:00-20:00) oraz w niedzielę (godz. 10:00-20:00)
 • Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku, 9 października 2023r. Zgłoszenia należy przesłać poprzez Formularz zgłoszenia drużyny.
 • Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata na konto TLSP, do poniedziałku, 9 października 2023r. Decyduje data zaksięgowania wpisowego w wysokości 1600zł:

  BANK MILLENIUM S.A. 90 1160 2202 0000 0000 3281 1083
  TORUŃSKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH
  ul. Żwirki i Wigury 42/2, 87-100 Toruń

 • Drużyny, które nie wpłacą wpisowego w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez organizatora nie zostaną dopuszczone do rozgrywek. Zespoły, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie lub w mniejszej kwocie zostaną przydzielone do najniższej klasy rozgrywkowej
 • Drużyna może liczyć maksymalnie 25 zawodników. Za każdego zgłoszonego powyżej 18 należy uiścić opłatę w wysokości 20zł
 • W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszcza się warunkowo graczy, którzy ukończyli 16 lat pod warunkiem dostarczenia przed rozgrywkami pisemnej zgody rodziców o pełnej odpowiedzialności i kopii dokumentu potwierdzającego datę urodzenia
 • Terminarze zostaną opracowane po zamknięciu listy zgłoszeń
 • W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem tlsp@tlsp.pl lub telefoniczny 662-433-771 (Tomasz Błędzki), 600-698-626 (Arkadiusz Traczyk)
 • System rozgrywek ligi: każdy z każdym, bez rewanżów
 • Do wyższej ligi awansują drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce. Do ligi niższej przechodzą dwie drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca
 • Następna liga rusza już z początkiem stycznia 2024 roku

Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun