Facebook TLSP

Komunikat Zarządu TLSP

W związku z nagannym zachowaniem zawodników zespołu Brzoza Toruńska po zawodach I Ligi TLSP w dniu 30 Stycznia 2022r. Zarząd TLSP postanawia upomnieć całą drużynę. W przypadku powtórzenia się incydentu wszyscy zawodnicy tego zespołu zostaną wykluczeni z wszystkich rozgrywek organizowanych przez TLSP.

Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun