Hala przy Liceum Ogólnoksztąłcącym nr 3

Krótka nazwa:H3LO
Ulica:ul. Raszei 1
Miasto:87-100 Toruń
Partner Techniczny
Sponsorzy Wspierający
Partnerzy
Atrakcje dzieci Torun